Kế hoạch
Loại văn bản Kế hoạch
Số/ Ký hiệu 1209/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp
Ngày ban hành 2018-11-14
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm