Kế hoạch
Loại văn bản Kế hoạch
Số/ Ký hiệu 1019/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch điều tra., rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018
Ngày ban hành 2018-09-27
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm