HT QLCL ISO 9001:2015
Loại văn bản HT QLCL ISO 9001:2015
Số/ Ký hiệu 81/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời Tập huấn triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001(thời gian 7h30, ngày 12/04/2017)
Ngày ban hành 2017-04-17
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm