HT QLCL ISO 9001:2015
Loại văn bản HT QLCL ISO 9001:2015
Số/ Ký hiệu 522/UBND-VP
Trích yếu Công văn về việc khẩn trương hoàn thành xây dựng quy trình các thủ tục hành chính áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
Ngày ban hành 2018-05-23
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm