HT QLCL ISO 9001:2015
Loại văn bản HT QLCL ISO 9001:2015
Số/ Ký hiệu 2361/QĐ-UBND
Trích yếu V/v thành lập BCĐ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, cử đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR) và thư ký ISO tại UBND huyện Kỳ Anh.
Ngày ban hành 2015-12-10
Ngày hết hạn
Người ký Bùi Quang Hoàn
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm