HT QLCL ISO 9001:2015
Loại văn bản HT QLCL ISO 9001:2015
Số/ Ký hiệu 2147/QĐ-UBND
Trích yếu V/v thành lập BCĐ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan UBND huyện Kỳ Anh
Ngày ban hành 2015-11-09
Ngày hết hạn
Người ký Bùi Quang Hoàn
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm