HT QLCL ISO 9001:2015
Loại văn bản HT QLCL ISO 9001:2015
Số/ Ký hiệu 125/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời họp nghe báo cáo kết quả xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Ngày ban hành 2018-05-24
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm