HT QLCL ISO 9001:2015
Loại văn bản HT QLCL ISO 9001:2015
Số/ Ký hiệu 1165/UBND-VP
Trích yếu Công văn về việc đôn đốc thực hiện một số nội dung để công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày ban hành 2018-11-02
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm