HT QLCL ISO 9001:2015
Loại văn bản HT QLCL ISO 9001:2015
Số/ Ký hiệu 02/BC-BCĐ
Trích yếu Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện Kỳ Anh
Ngày ban hành 2018-11-16
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm