HT QLCL ISO 9001:2015
Loại văn bản HT QLCL ISO 9001:2015
Số/ Ký hiệu 01/BC-BCĐ
Trích yếu Báo cáo kết quả tổng hợp đánh giá nội bộ thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của UBND huyện Kỳ Anh Lần 01 năm 2018 (KQ tổng hợp đánh giá nội bộ ngày 15 và 16/10/2018)
Ngày ban hành 2018-10-17
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm