Địa chỉ Hộp thư điện tử tỉnh Hà Tĩnh của Cán bộ, CCVC cơ quan UBND huyện Kỳ Anh

17:19 03/05/2017

DANH SÁCH

Địa chỉ Hộp thư điện tử tỉnh Hà Tĩnh của Cán bộ, CCVC cơ quan UBND huyện Kỳ Anh

TT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ mail Hà Tĩnh
A LÃNH ĐẠO HĐND-UBND HUYỆN
1 Hoàng Trọng Lý Phó Chủ tịch HĐND huyện hoangtrongly.ka
2 Nguyễn Tiến Hùng Chủ tịch UBND huyện nguyentienhung.ka@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Thanh Hải Phó Chủ tịch UBND huyện nguyenthanhhai.ka@hatinh.gov.vn
4 Phạm Văn Dũng Phó Chủ tịch UBND huyện phamdung.ka@hatinh.gov.vn
5 Dương Thị Vân Anh Phó Chủ tịch UBND huyện vananhdt.ka@hatinh.gov.vn
6 Nguyễn Lộc Hằng Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện hangnl.ka@hatinh.gov.vn
B CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
I Văn phòng HĐND-UBND huyện
1 Cao Xuân Hùng Chánh Văn phòng caoxuanhung.ka@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Thị Cẩm Linh Phó Chánh Văn phòng camlinh.ka@hatinh.gov.vn
3 Trần Thị Hồng Hạnh Phó Chánh Văn phòng honghanh.ka@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Mỹ Hạnh Chuyên viên myhanh.ka@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Thanh Huyền Cán bộ nguyenthanhhuyen.ka@hatinh.gov.vn
6 Dương Thanh Lam Cán bộ duongthanhlam.ka@hatinh.gov.vn
7 Thiều Minh Phương Cán bộ thieuminhphuong.ka@hatinh.gov.vn
8 Lương Hữu Đạt Cán bộ luonghuudat.ka@hatinh.gov.vn
II Phòng Tài chính - Kế hoạch
1 Nguyễn Văn Nam Trưởng phòng nguyenvannam.ka@hatinh.gov.vn
2 Phan Quang Vũ Phó trưởng phòng quangvu.ka@hatinh.gov.vn
3 Chu Thị Lê Linh Chuyên viên lelinh.ka@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Hoàng Chuyên viên nguyenhoang.ka@hatinh.gov.vn
5 Trương Thị Hoa Hiếu Chuyên viên nguyenvannam.ka@hatinh.gov.vn
6 Hoàng Thị Ngọc Trâm Chuyên viên hoangthingoctram.ka@hatinh.gov.vn
III Phòng Nội vụ
1 Nguyễn Anh Hoan Trưởng phòng anhhoannv.ka@hatinh.gov.vn
2 Lê Quang Trung Phó phòng lequangtrung.ka@hatinh.gov.vn
3 Hoàng Giang Chuyên viên hoanggiang.ka@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Huyền Trang Chuyên viên huyentrang.ka@hatinh.gov.vn
IV Phòng Tài nguyên và Môi trường
1 Nguyễn Giang Đông Q trưởng phòng dongng.ka@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Sỹ Ba Phó phòng nguyensyba.ka@hatinh.gov.vn
3 Lê Đình Nhất Phó phòng ledinhnhat.ka@hatinh.gov.vn
4 Trần Thị Thủy Chuyên viên tranthuy.ka@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Văn Vũ Cán bộ nguyenvanvu.ka@hatinh.gov.vn
6 Trần Hải Cường Chuyên viên tranhaicuong.ka@hatinh.gov.vn
Nguyễn Hà Ngọc Chuyên viên hangoc.ka@hatinh.gov.vn
V Phòng Lao động-TB&XH
1 Võ Xuân Bằng Trưởng phòng voxuanbang.ka@hatinh.gov.vn
2 Trần Hồng Quân Phó phòng hongquan.hsq@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Cẩm Hòa Chuyên viên camhoa.kyhai@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Hòa Chuyên viên nguyenthihoa.ka@hatinh.gov.vn
VI Phòng Nông nghiệp và PTNT
1 Trần Bá Toàn Trưởng phòng tranbatoan.ka@hatinh.gov.vn
2 Dương Đình Loan Phó trưởng phòng duongloan.ka@hatinh.gov.vn
3 Lê Thị Thảo Chuyên viên thaotl.ka@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Giang Chuyên viên nguyenthigiang.ka@hatinh.gov.vn
VII Phòng Văn hóa - Thông tin
1 Nguyễn Thanh Đương Trưởng phòng nguyenthanhduong.ka@hatinh.gov.vn
2 Trần Thị Huyền Chuyên viên tranthihuyen.ka@hatinh.gov.vn
3 Phan Văn Thoại Cán bộ phanvanthoai.ka@hatinh.gov.vn
VIII Phòng Y tế
1 Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng tiendungkyhoa.ka@hatinh.gov.vn
IX Phòng Kinh tế và Hạ tầng
1 Trương Thanh Long Trưởng phòng thanhlong.ka@hatinh.gov.vn
2 Phan Đức Phú Phó phòng phanphu.ka@hatinh.gov.vn
3 Phan Việt Hùng Cán bộ viethung.ka@hatinh.gov.vn
4 Trần Trung Bảo Cán bộ trungbao.ka@hatinh.gov.vn
5 Phạm Trung Hải Chuyên viên trunghai.ka@hatinh.gov.vn
X Phòng Tư pháp
1 Trần Thái Sơn Trưởng phòng tranthaison.ka@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Thị Ngọc Bé Chuyên viên ngocbe.ka@hatinh.gov.vn
XI Thanh tra
1 Đặng Thúy Anh Chánh Thanh tra dangthuyanh.ka@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Minh Diễn Phó Chánh Thanh tra nguyenminhdien.ka@hatinh.gov.vn
3 Hoàng Văn Thuật Chuyên viên hoangvanthuat.ka@hatinh.gov.vn
XII Phòng Giáo dục và Đào tạo
1 Đinh Sỹ Quân Trưởng phòng quan.gdka@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Thị Hải Đường Phó phòng haiduong.gdka@hatinh.gov.vn
4 Lê Thành Quý Phó Phóng lethanhquy.ka@hatinh.gov.vn
5 Trần Thị Thủy Chuyên viên tranthithuy.gdka@hatinh.gov.vn
6 Lê Hồng Tiến Chuyên viên hongtien.gdka@hatinh.gov.vn
XIII Chi cục Thống kê
1 Ngô Đức Tiến Chi Cục trưởng ductien.ka@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Hòa Chuyên viên xuanhoatk.ka@hatinh.gov.vn
3 Phan Duy Cường Chuyên viên duycuongtk.ka@hatinh.gov.vn
4 Đặng Văn Dũng Chuyên viên dangvandung.ka@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Thị Thủy Chuyên viên nguyenthithuy.ka@hatinh.gov.vn
X IV Ban QL các dự án đầu tư XDCB huyện (Ban A)
1 Võ Xuân Thành Phó trưởng ban voxuanthanh.ka@hatinh.gov.vn
2 Hồ Thị Hải Dung Cán bộ haidung.ka@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Cán bộ anhnguyet.ka@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Anh Tuấn Cán bộ nguyenanhtuan.ka@hatinh.gov.vn
5 Lê Xuân Huy Cán bộ xuanhuy.ka@hatinh.gov.vn
6 Lê Thanh Tân Cán bộ thanhtan.ka@hatinh.gov.vn
7 Nguyễn Đình Chiến Cán bộ nguyendinhchien.ka@hatinh.gov.vn
8 Trần Thanh Minh Cán bộ thanhminh.ka@hatinh.gov.vn
9 Nguyễn Trinh Hoành Cán bộ trinhhoanh.ka@hatinh.gov.vn
10 Phạm Trung Hải Cán bộ trunghai.ka@hatinh.gov.vn
XV Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện
1 Nguyễn Văn Mạnh Giám đốc vanmanh.ka@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Tiến Minh Phó Giám đốc tienminh.ka@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Duy Trường Viên chức duytruong.ka@hatinh.gov.vn
3 Dương Thúy Nga Viên chức thuynga.ka@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Anh Ba Viên chức anhba.ka@hatinh.gov.vn
3 Trần Anh Đức Viên chức anhduc.ka@hatinh.gov.vn
XVII Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN
1 Phan Công Toàn Giám đốc toanphan.ka@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Thái Phó Giám đốc nguyenvanthai.ka@hatinh.gov.vn
3 Phạm Văn Hòa Phó Giám đốc phamhoa.ka@hatinh.gov.vn
4 Đặng Thị Thanh Cán bộ dangthithanhttcg.ka@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Thị Thanh Hoài Cán bộ thanhhoai.ka@hatinh.gov.vn
6 Trần Đình Hoàn Cán bộ hoantd.ka@hatinh.gov.vn
7 Lê Văn Thông Cán bộ levanthongttcg.ka@hatinh.gov.vn
8 Hồ Văn Nam Cán bộ hovannamttcg.ka@hatinh.gov.vn
9 Lê Đăng Minh Cán bộ ledangminhttcg.ka@hatinh.gov.vn
10 Nhự Thái Thắng Cán bộ thaithang.ka@hatinh.gov.vn
11 Nguyễn Bảo Ngọc Cán bộ baongoc.ka@hatinh.gov.vn
12 Trần Thị Hoa Cán bộ tranhoa.ka@hatinh.gov.vn
13 Nguyễn Thị Giang Cán bộ nguyengiang.ka@hatinh.gov.vn
14 Hoàng Thị Liên Hương Cán bộ lienhuong.ka@hatinh.gov.vn
15 Phạm Thái Cán bộ phamthai.ka@hatinh.gov.vn
16 Nguyễn Thị Hải Vân Cán bộ haivan.ka@hatinh.gov.vn
17 Lê Thanh Trúc Cán bộ lethanhtruc.ka@hatinh.gov.vnTin liên quan