Đoàn giám sát Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Kỳ Anh giai đoạn 2020 - 2023

21:43 11/08/2023
Sáng ngày 11/8/2023, Đoàn giám sát Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Kỳ Anh giai đoạn 2020 - 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đại biểu tham dự

Dự buổi làm việc có các đồng chí Hoàng Trọng Lý, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Nguyễn Thanh Hải, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện các ban ngành liên quan.

Qua kiểm tra hồ sơ và nghe báo cáo của UBND huyện cho thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật được huyện quan tâm để người sử dụng đất thực hiện việc đăng ký biến động về quyền sử dụng đất theo quy định. Giai đoạn 2020 - 2023, đã có 8/20 xã giao nộp, nghiệm thu bản đồ địa chính sau cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm: Kỳ Bắc, Kỳ Khang, Kỳ Phú, Kỳ Đồng, Kỳ Văn, Kỳ Tân, Kỳ Lạc và một phần của xã Lâm Hợp. Tổng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được thực hiện cấp đổi theo Nghị quyết số 54 là 39.530 GCN, đạt 91%, trong đó, đất ở 17.031 giấy chứng nhận và đất nông nghiệp 22.499 giấy chứng nhận

Chủ tịch xã Kỳ Trung phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện các Sở, ngành thảo luận

Tuy nhiên, việc cập nhật, chỉnh lý biến động lên sổ địa chính, số mục kê đất đai sau khi nhận bàn giao sản phẩm lên bản đồ đo đạc, sổ mục kê, sổ địa chính chưa thực hiện đồng bộ. Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai chưa hoàn thiện, việc đo đạc lập bản đồ hiện trạng xã Kỳ Trung được đo vẽ từ năm 2004 nên hiện trạng sử dụng đất có sự biến động, thay đổi lớn dẫn đến khó khăn trong quá trình xây dựng hồ sơ cấp GCN QSD đất; 12 xã đơn vị tư vấn đo đạc chưa thực hiện việc bàn giao, nghiệm thu bản đồ địa chính dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý hồ sơ địa chính…

Đ/c Nguyễn Thanh Hải - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Tại cuộc làm việc, UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tổ chức triển khai việc đo đạc bản đồ địa chính xã Kỳ Trung theo như Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính đối với phần đất nông nghiệp chưa được quy chủ và đo vẽ chi tiết…

Ghi nhận những kết quả thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Đồng chí Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn và các đại biểu tham dự đề nghị: Hoàn thành việc đo đạc chỉnh lý các thửa đất đã hiến đất làm các công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; khẩn trương hoàn chỉnh bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính đối với xã Kỳ Trung; thực hiện tốt việc chỉnh lý biến động, cập nhật hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện./.


Thúy Nga-Anh Đức