Giám sát thực thi chính sách, pháp luật nhà nước về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2023

16:45 12/08/2023
Chiều ngày 11/8, Đoàn giám sát của HĐND huyện tổ chức làm việc với UBND huyện để giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật nhà nước về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2023.

Đồng chí Hoàng Trọng Lý, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đại biểu tham dự

Kỳ Anh có tổng diện tích đất tự nhiên là 76.027,88ha, chiếm 12,68% diện tích tự nhiên toàn tỉnh; có 20 đơn vị hành chinh cấp xã; có 23km đường Quốc lộ 1; 6,5km đường tránh quốc lộ 1 và khoảng 33km đường quốc lộ 12 C đi qua, cơ 21km bờ biển thuộc 3 xã Kỳ Xuân, Phú Phú và Kỳ Khang. Thời gian qua, huyện thường xuyên tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực đất đai; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, quan tâm đến lợi ích chính đáng của nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm tạo hạn chế các trường hợp vi phạm về đất đai như lấn chiếm, tranh chấp, tự ý chuyển đổi mục địch sử dụng.

Đại biểu thảo luận

Trong thời gian từ năm 2020-2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện ban hành 1573 văn bản chỉ đạo các loại; phối hợp tổ chức 9 lớp tập huấn tại các xã; Tổ chức 231 lượt kiểm tra thực địa; giao đất không qua hình thức đấu giá 3.742m 2 ; cho thuê đất có diện tích là 102,5m 2 ; Chuyển mục đích sử dụng đất 60.257m 2 ; Công nhận QSD đất 49 hộ với diện tích 163.430m 2 ; Đấu giá 55 thửa đất với diện tích 14.523m 2 . Thực hiện cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công nhận đất ở trước 1980 thuộc thẩm quyền của UBND huyện; Đến tháng 5 năm 2023 đã tiếp nhận 2617 hồ sơ thẩm định, thẩm định 2.100 hồ sơ, hoàn thành thẩm định hồ sơ công nhận lại cho 1082 hồ sơ, lũy kế đến nay đã công nhận lại cho 3.094 trường hợp.

Năm 2020: Đã thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường GPMB 15 dự án; Diện tích đất thu hồi: 486.928,39 m2; có 818 hộ và 10 tổ chức bị ảnh hưởng. Năm 2021 Đã thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường GPMB 09 dự án; Diện tích đất thu hồi: 282.167,5 m2; Số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng: 795 hộ và 15 tổ chức. Năm 2022: Toàn huyện thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB với 06 dự án; đã phê duyệt, chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 19 lượt dự án, 896 lượt hộ bị ảnh hưởng với diện tích đất thu hồi 181,8 ha, đáp ứng tiến độ triển khai các dự án. Hoàn thành việc rà soát công tác BT, HT, TĐC dự án Cấp nước cho KKT Vũng Ánh, đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và chuyển đồi nghề cho người dân. Đến tháng 5 năm 2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 05 lượt dự án, thu hồi diện tích đất 60.601m2 của 94 hộ gia đình, cá nhân và 08 tổ chức.

Đ/c Nguyễn Thanh Hải - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Kỳ Anh cơ bản đã đạt được những kết quả nhất định: Có kết luận về việc giao đất sai thẩm quyền của 15/15 xã; hoàn thành đấu giá các lô đất trên địa bàn huyện năm 2022 đôn đốc các xã thực hiện theo kết luận thanh tra; Công tác đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã được quan tâm và dốc toàn lực để thực hiện. Bên cạnh những kết quà đã đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là việc tổ chức thực hiện xử lý các nội dung tồn đọng kết quả còn chậm, đặc biệt là công tác công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980; một số xã tỷ lệ nộp hồ sơ thấp, chất lượng hồ sơ chưa tốt. Nhiều nội dung tồn đọng đã tập trung thực hiện, tuy nhiên gặp nhiều vướng mắc, khó khăn chưa được tháo gỡ, chưa đạt kết quả; Một số nội dung tồn tại chưa được bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện….

Kết luận buổi giám sát đồng chí Hoàng Trọng Lý, UVBTV Huyện ủy Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, ghi nhận, đánh giá cao công tác quản lý đất trên địa bàn huyện trong thời gian qua, đồng chí lưu ý thời gian tới; các ban ngành liên qua cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch đảm bảo phù hợp, hiệu quả; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt luật đất đai; xử lý dứt điểm những tồn đọng, vướng mắc, đặc biệt là công tác công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980 đúng theo quy định của pháp luật.../.


Thúy Nga-Anh Đức