Giám sát công tác quản lý đất đai giai đoạn 2020 - 2023 tại xã Kỳ Thư

09:58 03/08/2023
Chiều ngày 2/8/2023, Đoàn giám sát HĐND huyện đã có buổi giám sát chuyên đề “việc thực thi chính sách pháp luật Nhà nước về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2023” tại xã Kỳ Thư.

Đồng chí Hoàng Trọng Lý, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

Đại biểu tham dự

Lãnh đạo xã Kỳ Thư báo cáo tại buổi làm việc...

Trong những năm qua, Kỳ Thư thực hiện kế hoạch sử dụng đất tỷ lệ đạt thấp so với kế hoạch 70 -75%, lý do đạt thấp là hàng năm thực hiện dự án quy hoạch dân cư để thực hiện giao đất và đấu giá quyền sử dụng đất, trong quy hoạch còn vướng mắc như đầu tư xây dựng hạ tầng, giải phóng mặt bằng. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất và tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn. Đã cấp 97/151 tổng số thửa đất đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt tỷ lệ đạt 64,23%, kết quả đạt thấp, nguyên nhân một số hộ được cấp theo Nghị định 64/CP-NĐ, thực hiện dự án cấp đổi lại sau đo đạc bản đồ địa chính, thiếu đối chiếu, kiểm tra sót diện tích, có chủ hộ đã chết hoặc chuyển hộ khẩu khỏi địa phương.

Về công nhận đất ở trước năm 1980, kết quả rà soát các thửa đủ điều kiện được công nhận 419 thửa đất gốc, qua rà soát theo Quyết định 37 là 493 thửa, tăng 74 thửa, do bố mẹ, ông bà tách thửa, chuyển quyền thừa kế; kết quả thực hiện xây dựng hồ sơ 191/493 thửa, đạt tỷ lệ 79,31%; số hộ đã được công nhận 391/493 thửa.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trọng Lý, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát đánh giá, UBND xã Kỳ Thư đã bám sát quy hoạch sử dụng đất để phát triển, xây dựng các khu dân cư, thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Đồng chí đề nghị, Kỳ Thư cần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng cường công tác quản lý đất đai, xác định rõ nguồn gốc các loại đất xã quản lý; những diện tích đất bỏ hoang, đất sản xuất kém hiệu quả, để kêu gọi các nhà đầu tư, xử lý. Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo: cấp ủy phải có văn bản, kế hoạch về công tác quả lý; xác định rõ từng loại đất: diện tích, ranh giới, vị trí để đưa vào quy hoạch quản lý; quan tâm tâm đến việc thu hồi, xử lý đất; quản lý việc sử dụng diện tích ao hồ mặt nước; quan tâm đến việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1980; giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai tài nguyên môi trường... Khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch, cần đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả, lợi thế về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện có, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn./.


Thúy Nga-Anh Đức