Giám sát chuyên đề “Việc thực thi chính sách pháp luật Nhà nước về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2023”

09:52 03/08/2023
Thực hiện Nghị quyết số 44 /NQ-HĐND ngày 29/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023. Sáng ngày 2/8, Đoàn giám sát HĐND huyện đã tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực thi chính sách pháp luật Nhà nước về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2023” tại xã Kỳ Hải. Đồng chí Hoàng Trọng Lý, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Trưởng Đoàn chủ trì buổi giám sát.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đại biểu tham dự

Tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo xã Kỳ Hải đã báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý đất đai trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2023. Kỳ Hải có diện tích đất tự nhiên là 753,03ha, trong đó tổng diện tích đất nông nghiệp là 511,76ha, chiếm 67,96% tổng diện tích tự nhiên. Thời gian qua, xã thường xuyên tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực đất đai; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, quan tâm đến lợi ích chính đáng của nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm hạn chế các trường hợp vi phạm về đất đai như lấn chiếm, tranh chấp, tự ý chuyển đổi mục địch sử dụng. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất từng giai đoạn, kế hoạch sử dụng đất hàng năm công khai, niêm yết bản đồ tại Nhà văn hóa các thôn.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Tình trạng đất đai ngày càng bỏ hoang nhiều….

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến

Tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những khó khăn vướng mắc về việc tranh chấp đất ranh giới bờ vùng của 11 hộ giữa 2 xã Kỳ Hải và Kỳ Hà; kéo dài thời gian sử dụng ao hồ mặt nước cho các hội nuôi trồng thủy hải sản; tình trạng trách chấp đất trái thẩm quyền vẫn kéo dài…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Trọng Lý, UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Kỳ Hải trong thời gian qua, đồng chí mong rằng thời gian tới; Kỳ Hải cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm đảm bảo phù hợp, hiệu quả, để tạo bước đột phá; rà soát lại toàn bộ quỹ đất đang nằm ở các thôn chưa giao để đưa vào quản lý; rà soát, xác định rõ các tiêu chí theo quy định của luật đề nghị phê duyệt cho các hộ sử dụng nuôi trồng thủy sản; đất cấp đổi cấp trước năm 1980; quan tâm đến việc tích tụ ruộng đất của 18ha hiện đang bỏ hoang, tuyên truyền vận động người dân đẩy mạnh sản xuất; giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu kiện, khiếu nại của cử tri đúng theo quy định của pháp luật./.


Thúy Nga-Anh Đức