Bế mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Kỳ Anh khóa XX

08:19 18/07/2023
Sau 1 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần đổi mới, dân chủ và trách nhiệm cao, buổi chiều ngày 17/7, dưới sự điều hành của các ông: Trần Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Trọng Lý, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Kỳ Anh khóa XX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Toàn cảnh phiên bế mạc

Đại biểu tham dự

Kỳ họp thứ 9 là Kỳ họp giữa năm với nhiều nội dung quan trọng. Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành xem xét, thảo luận về các báo cáo thường kỳ của UBND huyện, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện và các cơ quan, ban, ngành liên quan. Các đại biểu tham dự Kỳ họp đã phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn, tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, đã có 6 ý kiến thảo luận trực tiếp tại kỳ họp với các vấn đề về: nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị Kỳ Đồng; đất đai, tài nguyên môi trường, cấp quyền sử dụng môi trường, ô nhiễm môi tường ở một số cơ sở sản xuất; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án, xử lý các chất thải rắn; tổ chức các hội thi hội diễn về văn hóa văn nghệ, TDTT; đổi mới nội dung làm việc của đội ngũ cán bộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; quan tâm đến trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri… Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích cụ thể vào nội dung các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp. Các nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm chính của các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện. Cụ thể là, các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý tài chính ngân sách, thanh tra, giải quyết đơn thư... đây là những vấn đề có tác động lớn, thiết thực, liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của các đơn vị và cuộc sống của người dân.

Đ/c Hồ Huy Thành - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hồ Huy Thành, TUV, Bí thư Huyện uỷ ghi nhận và đánh giá cao về nội dung các báo cáo đã trình tại kỳ họp, cũng như các câu hỏi chất vấn tại kỳ họp, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã bám sát thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân với nội dung chất vấn mang tính thời sự, liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân, song đồng chí cũng chỉ ra hạn chế, yếu kém nhất là việc không đạt của một số chỉ tiêu; việc chậm xử lý những vấn đề bức xúc kéo dài trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Đồng chí nhấn mạnh thời gian tới Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đồng hành chia sẻ với các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện, chủ động xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch giám sát khoa học, có trọng tâm, trọng điểm nhất là triển khai có hiệu quả giám sát chuyên đề; Tăng cường tiếp xúc cử tri, giám sát chặt chẽ việc giải quyết đơn thư của công dân, kiến nghị của cử tri; công tác điều hành phải khoa học, sâu sát, kịp thời; tổ chức thực hiện phải đảm bảo tiến độ, hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, liên tục, chặt chẽ; kỷ cương hành chính phải được đề cao và chế tài xử lý phải hết sức nghiêm minh, kịp thời.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Hùng đã tiếp thu, giải trình những vấn đề mà các đại biểu quan tâm…Ngay sau Kỳ họp, UBND huyện tiếp tục cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch; phân công các phòng, ngành chủ trì chịu trách nhiệm; có điều kiện đảm bảo; lộ trình thời gian thực hiện; phấn đầu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đặt ra. Đề nghị các ban Hội đồng nhân dân huyện, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các thành viên tiếp tục phát huy vai trò giám sát và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. Tại kỳ họp lần này, UBND huyện Kỳ Anh đã xây dựng 16 nhóm giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Trong đó, tập trung bám sát khung kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn NTM để lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tập trung cao cho xây dựng đô thị Kỳ Đồng, triển khai thủ tục thành lập các cụm công nghiệp…

Ông Trần Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện bế mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX

Trong chương trình kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét, tiến hành biểu quyết thông qua 12 nghị quyết quan trọng, như: bố trí ngân sách đối ứng, quy định cơ chế hỗ trợ làm đường GTNT, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng; hỗ trợ kinh phí ngoài cơ chế xi măng, hỗ trợ phục hồi nâng cấp mặt đường bê tông xi măng năm 2023; thông qua Đề án phân loại đô thị Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh là đô thị loại V… Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết, nhất trí 100% thông qua các Nghị quyết của kỳ họp. Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Kỳ Anh khóa XX đã thành công tốt đẹp./.


Thúy Nga-Anh Đức