Hỏi về trò chơi điện tử công cộng?
Phạm Văn Hùng

Câu hỏi

Xin hỏi về hồ sơ để được Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng?

Trả lời

Theo quy định tại Quyết đinh số 1925/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng tại ​UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thì hồ sơ hồ sơ để được Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng như sau:

1. Thành phần các loại hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (áp dụng cho chủ điểm là cá nhân và áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp);

- Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân; Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của cá nhân đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, trường hợp yêu cầu bản sao thì kèm theo bản gốc để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì quét (Scan) từ bản chính;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

(Xem và tải mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh Karaoke tại địa chỉ Cổng Dịch vụ công trực tuyến huyện Kỳ Anh: http://dvckyanh.hatinh.gov.vn, hoặc liên hệ trực tiếp với phòng Văn hóa - Thông tin huyện Kỳ Anh, số điện thoại: 02393604848, email: vanhoathongtinka@hatinh.gov.vn để được hướng dẫn)

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Kỳ Anh