Hỏi về hồ sơ Cấp phép điểm kinh doanh Karaoke?
Trần Thị Thủy

Câu hỏi

Xin hỏi về hồ sơ Cấp phép điểm kinh doanh Karaoke?

Trả lời

Theo Quy định tại Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ​công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thì Hồ sơ Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh Karaoke;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện trường hợp yêu cầu bản sao thì kèm theo bản gốc để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì quét (Scan) từ bản chính;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

(Xem và tải mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh Karaoke tại địa chỉ Cổng Dịch vụ công trực tuyến huyện Kỳ Anh: http://dvckyanh.hatinh.gov.vn, hoặc liên hệ trực tiếp với phòng Văn hóa - Thông tin huyện Kỳ Anh, số điện thoại: 02393604848, email: vanhoathongtinka@hatinh.gov.vn để được hướng dẫn)

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Kỳ Anh