Kiểm tra triển khai hệ thống PC-Covid và quét mã QR phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Kỳ Anh

21:56 09/02/2022
Chiều ngày 9/2, Đoàn công tác của UBND huyện Kỳ Anh vừa tiến hành kiểm tra việc triển khai hệ thống PC-Covid và quét mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Kỳ Bắc và xã Kỳ Phong.
Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thanh Đương - HUV, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra tại một số
cơ sở, kinh doanh trên địa bàn các xã Kỳ Bắc, Kỳ Phong

Theo đó, ngày 15/11/2021, UBND huyện Kỳ Anh đã có văn bản số 1812/UBND-VHTT về việc đôn đốc sử dụng đồng bộ ứng dụng PC-Covid và quét mã QR phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Phòng VH-TT huyện cũng đã có nhiều văn bản, chỉ đạo, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị, địa phương, cơ quan tổ chức thực hiện tốt nội dung này.

Hướng dẫn cài đặt và quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã cài đặt ứng dụng PC-Covid. Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid để quét mã QR. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn niêm yết mã QR phòng chống dịch Covid-19 tại những nơi thuận tiện để người dân đến giao dịch quét mã QR

Đến nay, toàn huyện có trên 2.242 địa điểm đã đăng ký quét mã QR với hơn 20.188 lượt quét mã QR ra vào. Người dân khi đến giao dịch tại các điểm đã quét mã QR để phòng chống dịch

Qua kiểm tra, Đoàn công tác của UBND huyện Kỳ Anh đã ghi nhận và đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc triển khai hệ thống PC-Covid và quét mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các xã Kỳ Phong, Kỳ Bắc.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện
tạo/dán mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch

Đồng thời, chỉ ra một số tồn tại như một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ để giấy niêm yết mã QR bị hư hỏng nhưng chưa kịp thời niêm yết lại để phục vụ công tác phòng, chống dịch; một số đơn vị, hộ kinh doanh niêm yết mã QR địa điểm khá nhỏ, đặt ở vị trí hơi khuất không thuận tiện cho khách ra/vào quét mã; tỷ lệ quét mã QR ở các hộ kinh doanh và các chợ còn hạn chế; giấy niêm yết mã QR chưa được ép plastic bảo vệ...

...đảm bảo ứng dụng phần mềm PC-Covid hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn hiệu quả

Đoàn công tác của UBND huyện Kỳ Anh đề nghị các xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo triển khai hệ thống PC-Covid và tạo/dán mã QR, đồng thời hướng dẫn cài đặt phần mềm PC-Covid, thực hiện quét mã QR cho người dân, đảm bảo ứng dụng phần mềm PC-Covid hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn hiệu quả.


Huyền Trang


Tin liên quan