Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh kiểm tra đột xuất công tác phúc tra hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội một số xã trên địa bàn.

Thực hiện thông báo số 78 của Chủ tịch UBND tỉnh và kế hoạch 199 ngày 27/2/2019 của UBND huyện Kỳ Anh về việc phúc tra toàn diện kết quả hộ nghèo và cận nghèo dựa trên nền phiếu cũ điều tra của năm 2018. Sau một thời gian triển khai một số xã đã gần xong, để đôn đốc và sát thực hộ nghèo huyện có chủ trương kiểm tra, phúc tra lại tất cả các đối tượng. Vừa qua đồng chí Bùi Quang Hoàn PBT huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng LĐTB xã hội đã có chuyến công tác đột xuất nhằm kiểm tra, đánh giá lại việc phúc tra của xã trong thời gian qua.

Thực hiện thông báo số 78 của Chủ tịch UBND tỉnh và kế hoạch 199 ngày 27/2/2019 của UBND huyện Kỳ Anh về việc phúc tra toàn diện kết quả hộ nghèo và cận nghèo dựa trên nền phiếu cũ điều tra của năm 2018. Sau một thời gian triển khai một số xã đã gần xong, để đôn đốc và sát thực hộ nghèo huyện có chủ trương kiểm tra, phúc tra lại tất cả các đối tượng. Vừa qua đồng chí Bùi Quang Hoàn PBT huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng LĐTB xã hội đã có chuyến công tác đột xuất nhằm kiểm tra, đánh giá lại việc phúc tra của xã trong thời gian qua.

Đoàn đi kiểm tra tại xã Kỳ Phong

...kiểm tra tại xã Kỳ Bắc

Tại xã Kỳ Phong đến thời điểm này hộ nghèo từ 10,93% giảm còn 9,45%; hộ cận nghèo từ 11,39% giảm còn 9,2%; đối tượng bảo trợ xã hội từ 150 hộ giảm còn 140 hộ. Xã Kỳ Bắc hộ nghèo từ 11,26% giảm còn 8,86%; hộ cận nghèo từ 11,62% giảm còn 6,56%; đối tượng bảo trợ xã hội từ 4,51% giảm còn 3,87%. Xã Kỳ Tiến hộ nghèo từ 10,40% giảm còn 8,4%; hộ cận nghèo từ 10,75% giảm còn 6%; đối tượng bảo trợ xã hội từ 140 hộ giảm còn 111 hộ. Xã Kỳ Đồng hộ nghèo từ 11,14% giảm còn 8,94%; hộ cận nghèo từ 7,17% giảm còn 4,97%; đối tượng bảo trợ xã hội từ 4,96% giảm còn 4,04%. Xã Kỳ Phú hộ nghèo từ 13,82% giảm còn 10,08%; hộ cận nghèo từ 13,75% giảm còn 6,88%; đối tượng bảo trợ xã hội từ 5,99% giảm còn 3,82%. Xã Kỳ Khang hộ nghèo từ 12,54% giảm còn 11%; hộ cận nghèo từ 8,7% giảm còn 6%; đối tượng bảo trợ xã hội (chưa tổng hợp)

...kiểm tra tại xã Kỳ Tiến

...kiểm tra tại xã Kỳ Đồng

Qua đi kiểm tra thực tế đoàn nhận thấy có một số vấn đề cần phải bổ cứu đó là: Sự vào cuộc của một số địa phương chưa đều và còn có biểu hiện khoán trách nhiệm cho thôn; tổ công tác của huyện làm chưa tròn trách nhiệm, chưa thực hiện tốt công tác giám sát kiểm tra đôn đốc xã; một số địa phương thì lãnh đạo xã cũng như cán bộ công chức phụ trách chuyên môn chưa thực hiện tốt nhiệm vụ dẫn đến một số phiếu chưa sát thực tế, có biểu hiện điểm không đúng với hộ gia đình được công nhận.Tổ điều tra của các xã khi chấm thiếu chính xác còn sơ sài, qua loa và chưa sát với phiếu chấm điểm quy định giảm nghèo mà Bộ lao động thương binh xã hội ban hành. Tại các nơi đến kiểm tra  đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo xã phải rà soát lại một cách kỷ lưỡng chính xác các hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo khách quan minh bạch và đúng pháp luật; trên cơ sở đó để xác định số hộ nghèo, cận nghèo của xã mình đúng và đạt kết quả. Đồng thời vận động các hộ bảo trợ xã hội, hộ gia đình chính sách nhằm giúp họ thụ hưởng các chế độ cao hơn đúng quy định; qua đó sẻ giảm sâu về đối tượng hộ nghèo trên địa bàn mỗi xã./.


Anh Đức