Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 89/GM-HĐND
Trích yếu Giấy mời dự kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày ban hành 2018-12-18
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh VP
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm