Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 83/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời Họp lấy ý kiến góp ý rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; lập quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày ban hành 2019-04-02
Ngày hết hạn
Người ký Võ Xuân Bằng
Chức vụ Phó Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm