Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 79/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời Họp nghe rà soát xử lý đơn thư và triển khai một số nội dung liên quan đến công tác GPMB Dự án công trình hồ chứa nước Rào Trổ
Ngày ban hành 2019-03-28
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Thị Cẩm Linh
Chức vụ Phó Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm