Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 77/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời Làm việc với Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện nghe báo cáo tình hình hoạt động sau khi sáp nhập và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Ngày ban hành 2019-03-27
Ngày hết hạn
Người ký Võ Xuân Bằng
Chức vụ Phó Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm