Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 74/GM-HĐND
Trích yếu Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày ban hành 2018-07-16
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm