Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 66/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR năm 2017; Triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày ban hành 2018-03-19
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh VP
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm