Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 64/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 2018-03-19
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh VP
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm