Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 294/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời hội nghị tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
Ngày ban hành 2018-12-04
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Thị Cẩm Linh
Chức vụ Phó Chánh VP
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm