Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 292/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời làm việc với Ban An toàn giao thông tỉnh
Ngày ban hành 2018-12-04
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh VP
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm