Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 235/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời họp giao ban UBND huyện (19h ngày 03/10/2018)
Ngày ban hành 2018-10-02
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm