Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 171/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời hội nghị trực tuyến bổ cứu cấp bách các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng chống hạn
Ngày ban hành 2019-06-29
Ngày hết hạn
Người ký Võ Xuân Bằng
Chức vụ Phó văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm