Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 168/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời họp UBND huyện để rà soát các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX
Ngày ban hành 2019-06-24
Ngày hết hạn
Người ký Võ Xuân Bằng
Chức vụ Phó Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm