Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 161/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời giao ban UBND huyện
Ngày ban hành 2018-07-06
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm