Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 157/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời Kiểm tra tiến độ, kết quả xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn huyện
Ngày ban hành 2018-07-03
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm