Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 156/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời giao ban công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện
Ngày ban hành 2018-06-29
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm