Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 153/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời họp Giao ban UBND huyện Tháng 7 năm 2018
Ngày ban hành 2018-06-27
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm