Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 10/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2017
Ngày ban hành 2018-03-09
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh VP
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm