Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 103/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời Họp bổ cứu công tác công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980
Ngày ban hành 2019-04-17
Ngày hết hạn
Người ký Võ Xuân Bằng
Chức vụ Phó Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm