Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 101/GM-HĐND
Trích yếu Giấy mời họp triển khai một số nội dung chuẩn bị phiên giải trình tháng 5/2019
Ngày ban hành 2019-05-10
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Thị Cẩm Linh
Chức vụ Phó Văn phòng HĐND-UBND
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm