Hội nghị bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn huyện

11:54 24/08/2023
Ban Tuyên giáo Huyện ủy vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính trị năm 2023 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Trọng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đinh Sỹ Quân - HUV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Võ Tá Cương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Theo đó, trong thời gian 01 ngày, gần 2.000 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường học trên địa bàn huyện Kỳ Anh sẽ được PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng - Nguyên Viện trường viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu một số nội dung trong chuyên đề chuyên đề phát triển văn hóa nhà trường xây dựng trường học hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Anh Hoan - HUV, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo khai mạc hội nghị
PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng - Nguyên Viện trường viện Văn hóa và Phát triển,
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Tá Cương nhấn mạnh: Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Tá Cương phát biểu tại Hội nghị
Học viên tham gia

Giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục và các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn huyện nắm vững những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy và quản lý.


Huyền Trang - Trung Anh


Tin liên quan