Hội khuyến học Cụm phía nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023

15:56 24/11/2023
Hội khuyến học Cụm phía nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có đồng chí Đoàn Đình Anh - UV BCH TƯ Hội Khuyến học, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh. Về phía huyện Kỳ Anh, có đồng chí Võ Tá Cương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.
Toàn cảnh Hội nghị

Cụm khuyến học phía nam tỉnh Hà Tĩnh thực hiện công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023 trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực của toàn Cụm, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đại biểu tham dự
Đồng chí Trần Thanh Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Kỳ Anh phát biểu Khai mại Hội nghị

Ngay từ đầu năm, Hội khuyến học trong toàn Cụm đã chỉ đạo Hội khuyến học cấp xã, phường, thị trấn tổ chức cho các hộ gia đình, dòng họ, cộng đồng thôn xóm và các cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng các mô hình học tập, nhằm thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Văn Tần - Trưởng cụm thi đua số 5 trình bày báo cáo kết quả thực hiện

Ngay sau khi đăng ký hội khuyến học các cấp trong cụm đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động phấn đấu đạt các danh hiệu học tập, chỉ đạo hội cơ sở theo dõi. Trong đó, gia đình học tập có 85.162/130.039 đạt 65,5%; dòng họ học tập 1.317/1.560 bằng 84,4%; cộng đồng thôn xóm học tập có 406/562 bằng 72,2%; đơn vị học tập cấp xã có 66/69 đơn vị đăng ký bằng 95,6%; đơn  vị học tập có 175/214 bằng 81.8%.

Các đại biểu tham gia thảo luận

Phát động sôi nổi phong trào đăng ký, phấn đấu trở thành mô hình học tập, các Hội trong cụm đã ban hành các văn bản để triển khai đăng ký, sau khi có kế hoạch 42,43 và kế hoạch 69 của tỉnh Hội, kinh phí cấp cho hoạt động này toàn cụm là 96 triệu đồng.

Các cấp Hội Khuyến học đã làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương, ngành giáo dục, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, Hội cha mẹ học sinh, tổ chức các hoạt động hỗ trợ giáo dục trong nhà trường nhằm góp phần thúc đẩy phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Đồng chí Đoàn Đình Anh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh

Năm 2023, việc vận động và cấp phát Quỹ khuyến học, khuyến tài của các Hội trong cụm đạt nhiều kết quả tích cực, tổ chức vinh danh, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên giỏi, học sinh thi vào các trường Đại học đạt điểm cao, học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi. Tổng số Quỹ đã huy động là hơn 15 tỷ đồng. Toàn cụm có 69 trung tâm học tập cộng đồng, mỗi trung tâm đều có tủ tài liệu, bàn và máy tính để làm việc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số khó khăn, để tìm giải pháp tháo gỡ.

Đồng chí Võ Tá Cương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Đình Anh và đồng chí Võ Tá Cương đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Cụm khuyến học phía Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Các thành viên trong cụm thi đua số 5 ký cam kết thi đua

Thời gian tới, đồng chí cũng đề nghị cụm cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo địa phương, phát huy những lợi thế, tiếp tục khắc phục những khó khăn. Đồng thời, cần có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các đơn vị Hội khuyến học và phòng giáo dục...Tổ chức các hoạt động chào mừng Hội khuyến học cấp tỉnh.


Huyền Trang