Kỳ Anh hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020.

21:24 06/08/2020
Chiều ngày 4/8, Huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20/2/2004 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2015 -2020. Dự hội nghị có Đoàn Đình Anh, Chủ tịch Hội khuyến học Hà Tĩnh; Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện .

Ông: Nguyễn Văn An, Chủ tịch Hội khuyến học-Cựu giáo chức huyện Kỳ Anh khai mạc hội nghị

Đại biểu tham dự

5 năm qua, triển khai thực hiện QĐ 281/QĐ-TTg của thủ tướng CP “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020” và biểu dương gia đình HT, dòng họ HT, cộng đồng HT, đơn vị HT giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện Kỳ Anh có ý nghĩa to lớn và tác dụng tích cực góp phần cổ vũ động viên phong trào học tập trong các lứa tuổi, các trường học, các địa bàn dân cư, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của sự nghiệp giáo dục. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực có chuyển biến. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS ngày càng đạt hiệu quả vững chắc. Số lượng trường đạt chuẩn QG ngày càng tăng. Đến nay, đã có 13/20 trường đạt 65% trường MN; trường TH có15/17 trường, đạt 88,28%; trường THCS có12/16 trường, đạt75%; trường THPT có 2/3 trường đạt chuẩn QG. Trong đó có 23/55 trường đạt chuẩn QG mức độ II. Chất lượng giáo dục ngày càng chuyển biến tích cực. Số lượng HS giỏi các cấp, số HS đậu ĐH, CĐ ngày càng tăng. Trong 4 năm liên tục ngành GD ĐT Kỳ Anh đứng vào tốp đầu thi HS giỏi. Đặc biệt HS gia đình hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt tất cả đều đến trường học tập. Một xã hội học tập ngày càng thể hiện rõ rệt, tác động đến phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh. Phong trào thi đua phấn đấu đạt tiêu chí GĐHT, DHHT, CĐHT,ĐVHT ngày càng phát triển. Tổ chức Hội ngày càng phát triển, đổi mới phương thức hoạt động để trở thành lực lượng nòng cốt liên kết, phối hợp với mọi tổ chức, mọi lực lượng XH, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài ở trong và ngoài nhà trường, góp phần XDXHHT từ cơ sở. Đến nay, tổ chức hội đã xây dựng được 157 khu dân cư, 55 trường học và 25 cơ quan, đơn vị, 545 dòng họ. TTHTCĐ của các xã được cũng cố và đi vào hoạt động có hiệu quả, công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho Cán bộ làm công tác hội cơ sở được đẩy mạnh. Các nhà hảo tâm, các lực lượng XH trong và ngoài huyện cùng nhân dân huyện nhà ngày càng góp công sức tiền của cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài XDXHHT.  Trong 5 năm qua, oàn huyện đã mở được 1419 lớp với 95.901 lượt người tham gia học tập nâng cao kiến thức sản xuất kinh doanh. Hiện trên địa bàn huyện có 34.930 gia đình học tập tiêu biểu, 454 dòng họ, có nhiều dòng họ có Ban khuyến học.  Quỹ khuyến học toàn huyện 5 năm qua đã huy động được 12.604 triệu đồng, đã trao tặng 6.644 suất quà,với tổng số tiền là 8.370 triệu đồng. Ngoài ra, còn kịp thời khen thưởng, hỗ trợ cho các em học sinh nghèo, học sinh giỏi, học sinh đậu đại học…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy đã chúc mừng những thành tích nổi bật trong phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 5 năm qua. Đồng chí tin tưởng rằng, với những kết quả đạt được, từ bài học kinh nghiệm thực tế rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện chủ động khắc phục khó khăn, tập trung huy động mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện toàn diện hiệu quả phong trào này trong những năm tiếp theo, góp phần tích cực đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo của huyện Kỳ Anh lên một tầm cao mới.

Hội nghị đã bầu 09 đại biểu đại diện gia đình dòng họ, cộng đồng học tập tiêu biểu xuất sắc toàn tỉnh trong thời gian tới. Cũng tại hội nghị huyện Kỳ Anh đã tặng giấy khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong phọc tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 và 10 cá nhân  có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương giai đoạn 2015 - 2020./.


Thuý Nga, Anh Đức