Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chiều ngày 10/2, UBND huyện Kỳ Anh tổ chức Hội nghị triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Hậu Trung, phó Trưởng phòng giáo dục phổ thông - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh; Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, phó Chủ tịch UBND huyện; Lê Mã Lương, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện đại diện các cơ quan, ban ngành cấp huyện, lãnh đạo UBND các xã và các trường học trên địa bàn huyện.

Chủ trì hội nghị

Đại biểu tham dự

Đ/c Trần Hậu Trung, phó Trưởng phòng giáo dục phổ thông - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh  truyền đạt và quán triệt chương trình và mục tiêu GDPT 2018

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Phó trưởng phòng GDPT - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Trần Hậu Trung truyền đạt và quán triệt chương trình và mục tiêu GDPT 2018; Quan điểm chung về chương trình; Các phương pháp dạy học khi thực hiện và các giải pháp triển khai thực hiện chương trình. Trong đó, nhấn mạnh những điểm mới khi thực hiện Chương trình GDPT 2018: Định hướng chung của đổi mới chương trình là hướng đến phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; Chương trình GDPT 2018 là chương trình mở, theo đó địa phương, nhà trường, giáo viên có nhiều quyền và trách nhiệm hơn trong quá trình phát triển, triển khai phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn; Chương trình GDPT 2018 ở cấp Tiểu học thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học; Hai môn học Tiếng Anh và Tin học chuyển từ tự chọn thành môn học bắt buộc. Và thông tin thêm về những chỉ đạo của ngành Giáo dục tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai thực hiện chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của năm học cũng như trong việc tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với các cấp học nói chung và tiểu học nói riêng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thuỷ, UVBTV, phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Tập trung thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 20/1/2020 của Ủy ban nhân huyện về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Tăng cường công tác truyền thông về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa mới; Rà soát, bố trí sử dụng hợp lý cơ sở vật chất hiện có; phân bổ hợp lý nguồn ngân sách, huy động các nguồn lực hợp pháp nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức dạy học, giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông. Thực hiện việc sắp xếp hệ thống trường lớp theo Đề án số 56 /ĐA-UBND ngày 17/01/2020 của UBND huyện; Sắp xếp, bố trí, sử dụng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới.

Đ/c Nguyễn Xuân Thuỷ, UVBTV, phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục huyện và toàn thể nhân dân về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Rà soát đội ngũ giáo viên hiện có về số lượng, cơ cấu, trình độ đào tạo, sức khoẻ, phẩm chất, năng lực; dự báo quy mô trường lớp để xác định đúng nhu cầu giáo viên ở các cấp học, các môn học; thực hiện tốt việc sắp xếp, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Xây dựng, triển khai kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hiện có của các nhà trường. Trên cơ sở kết quả rà soát, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất hiện có, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới. Chỉ đạo, hướng dẫn các trường TH, THCS chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức dạy học theo chương trình, sách giáo khoa mới đảm bảo thực hiện Chương chương trình GDPT 2018 đúng tiến độ, lộ trình và đảm bảo hiệu quả hướng tới mục tiêu thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.


Thuý Nga, Anh Đức