Đề tài khoa học, SKKN
Loại văn bản Đề tài khoa học, SKKN
Số/ Ký hiệu 4811/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện năm 2018
Ngày ban hành 2018-11-15
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm

Văn bản khác