Đề tài khoa học, SKKN
Loại văn bản Đề tài khoa học, SKKN
Số/ Ký hiệu 2344/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc công nhận Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện cho ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018
Ngày ban hành 2018-05-28
Ngày hết hạn
Người ký Bùi Quang Hoàn
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm

Văn bản khác