Đề tài khoa học, SKKN
Loại văn bản Đề tài khoa học, SKKN
Số/ Ký hiệu 12164/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện năm 2016
Ngày ban hành 2016-12-22
Ngày hết hạn
Người ký Bùi Quang Hoàn
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm

Văn bản khác