Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (Quyền sử dụng đất của 39 lô đất tại Quy hoạch khu dân cư thôn Phú Lợi, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh)

09:42 23/06/2022

Xem chi tiết nội dung tại các Văn bản đính kèmTin liên quan