Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

15:30 13/07/2023
UBND huyện Kỳ Anh thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại tại Quy hoạch khu dân cư thôn Phú Lợi, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Phòng Tài chính - Kế hoạch


Tin liên quan