Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 36 lô đất tại Quy hoạch khu dân cư thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh

10:18 24/08/2022

Xem chi tiết nội dung tại văn bản đính kèmTin liên quan