Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 32 lô đất tại Quy hoạch khu dân cư 2, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh

10:28 18/05/2023

Xem chi tiết nội dung tại Văn bản đính kèmTin liên quan